Tượng phật để xe ô tô theo tuổi

Tượng phật để xe ô tô theo tuổi

Tượng phật để xe ô tô theo tuổi là gì ? Thờ Phật là một phần trong văn hóa tâm linh của người Việt Nam, đặc biệt là các bác tài chạy xe đường dài.

AUTOSHINE | 08.02.2023