Dung dịch tẩy nhựa cây Sonax Fallout Cleaner

335.000

Dung dịch tẩy nhựa cây Sonax Fallout Cleaner: loại bỏ hiệu quả các chất bám trên bề mặt vỏ xe như nhựa cây, phân chim, gỉ sắt, và bụi công nghiệp từ tất cả các bề mặt sơn, nhựa, kính, crome…

Chất tẩy nhựa cây Sonax Fallout Cleane đặc biệt làm sạch nhẹ nhàng trên bề mặt vật liệu do công thức trung tính pH của nó.