KATA CarPlay AI Box X8

    5.900.000

    KATA CarPlay AI Box X8 – Giải pháp hoàn hảo, biến màn hình gốc xe ô tô của bạn thành giao diện Android mà không cần thay thế hay lắp đặt màn hình mới.