Volkswagen

Volkswagen và sứ mệnh xanh: Hành trình hướng tới tương lai

Volkswagen và sứ mệnh xanh: Hành trình hướng tới tương lai

Trong những năm gần đây, Volkswagen, một trong những hãng xe hơi lớn nhất thế giới, đã bắt đầu một hành trình mới hướng tới tương lai bền vững với “sứ mệnh xanh.” Sự chuyển mình này không chỉ thể hiện cam kết của hãng trong việc bảo vệ môi trường mà còn là một […]

AUTOSHINE | 16.12.2023