Gạt mưa Bosch kính sau xe

Gạt mưa Bosch kính sau xe có tính tương thich cao:

– Đáp ứng được hơn 95% các dòng xe

Gạt mưa Bosch có hiệu quả làm việc tốt nhất:

– Cho hiệu quả hoạt động cao và kéo dài thời gian sử dụng
– Hoạt động yêm ái và trơn tru như gạt mưa OE

Gạt mưa Bosch kính lái sau rất dễ lắp đặt

– Các khớp nối lắp sẵn trên thanh gạt
– Hướng dẫn lắp cần gạt mưa có ghi trên vỏ hộp
– Có mã QR kết nối video hướng dẫn khi cần
Danh mục: