Gạt mưa Bosch Aerotwin Euro Set

Gạt mưa Bosch Aerotwin Euro Set
– Là bộ 2 chiếc gạt mưa riêng biệt giống như nguyên bản OE theo xe
– Cung cấp hiệu quả gạt mưa tối ưu nhất
– Thay thế được 99% các dòng xe lắp gạt nguyên bản
– Sản phẩm sử dụng công nghệ cao su FX tiên tiến
Danh mục: