Phớt lông cừu đánh bóng Sonax

355.000

Phớt lông cừu đánh bóng Sonax là một sản phẩm chất lượng cao, với khả năng đánh bóng xóa xước sơn hiệu quả và an toàn cho bề mặt sơn.