Hướng dẫn xoá tài khoản

Để xoá tài khoản khỏi hệ thống Autoshine, bạn cần truy cập vào ứng dụng Autoshine và đăng nhập vào tài khoản. Sau đó truy cập vào sidebar bên trái, chọn Quản lý tài khoản.

Bạn sẽ được chuyển tới trang Quản lý tài khoản, chọn Xoá tài khoản

Sau đó xác nhận Xoá tài khoản, tài khoản của bạn sẽ được xoá thành công.